Soldijboeken
Tijdens mijn speurtochten naar gegevens van de familie, kwam ik op de website van het gemeente archief Delft een link tegen naar http://voc.websilon.nl, welke een database met informatie over degenen die in de 18e eeuw voeren op Delftse VOC-schepen tegen. Dit is een initiatief van het Nationaal Archief in Den Haag en de archiefdiensten in de plaatsen waar vroeger een Kamer van de VOC was gevestigd: Amsterdam, Delft, Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam en Zeeland (Middelburg).

Deze database bevat gegevens over de opvarenden van de schepen die tussen 1700 en 1794 uit de Republiek vertrokken naar de Oost. De informatie is afkomstig uit de scheepssoldijboeken. De originele registers bevinden zich in het archief van de VOC in het Nationaal Archief in Den Haag. Zo bevat de Delftse database 50.000 personen.

Ik dacht : laat ik het eens proberen en de naam Slierendregt of Slierendrecht intikken. En ja hoor 3 personen voldeden aan dit criteria. Bij de andere kamers van de V.O.C. zoals Hoorn, Rotterdam, Middelburg, Enkhuizen en Amsterdam vond ik helaas niets.
Ik heb gezocht op alle schepen gedurende de periode 1633 -1794 en op alle rangen. Zo vond ik ene Jan Joorisz Slierendregt, Jan Slierendregt en Claas Cornelisz Slierendregt.
Soldijboek
Jan Joorisz
Soldijboek
Claas Cornelisz

Jan Joorisz Slierendregt is afkomstig uit Maassluis, waar onze voorvaderen vandaan komen. Hij had de rang van Matroos en voer op het schip de " Reigersdaal " een zogenaamd Pinas schip, gebouwd in 1691 te Amsterdam in opdracht van de Delftse VOC kamer.
Hij is op 3 januari 1704 vanaf Goeree uitgevaren richting Batavia, met een tussenstop in de Kaap - 22 mei tot 01 juni 1704 - en op 1 augustus 1704 aangekomen. Jan Joorisz had een schuldbrief,
[een werknemer van de VOC kon een schuldbrief / obligatie ondertekenen tot maximaal 300 gulden, afhankelijk van de rang. De schuldbrief was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd aan de toonder uitbetaald. Bij onvoldoende saldo werd de transportbrief bij voorrang voldaan, na de maandbrief. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een schuldbrief is en ook de terugbetaling, voor zover dat gebeurd is.]
De verbintenis met de V.O.C. is beëindigt aan boord van het schip door overlijden.
Verdere gegevens ontbreken helaas en heb ik ook niet kunnen vinden.

Jan Slierendregt is ook afkomstig van Maassluijs. Hij had de rang van Matroos en voer op het schip de " Huis te Boede ", gebouwd in 1753 te Zeeland in opdracht van de Zeeuwse VOC kamer - Middelburg.
Hij is op 17 juli 1767 vanaf Rammekens uitgevaren richting Batavia, met een tussenstop in de Kaap - 07 dec tot 05 jan 1768 - en op 07 mei 1768 aangekomen. Jan had eveneens een schuldbrief en is op 29 mei 1770 in Azie overleden, het arbeidscontract eindigt dan ook direkt.
Verdere gegevens ontbreken helaas en heb ik ook nog niet kunnen vinden.

Claas Cornelisz Slierendregt is eveneens afkomstig uit Maassluijs. De rang is onbekend en hij voer op het schip de " Vrijburg " gebouwd in 1695 te Zeeland in opdracht van de Delftse VOC kamer.
Hij is op 24 oktober 1707 vanaf Goeree uitgevaren richting Batavia met een tussenstop in de Kaap - 24 juli tot 13 sept 1708 - en op 02 december 1708 aangekomen. De verbintenis met de V.O.C. is beëindigt door repatrieëring.
Claas C. had in tegenstelling tot Jan Joorisz een zogenaamde maandbrief.
Door middel van een maandbrief konden werknemers bij de VOC maximaal drie maandlonen per jaar bestemmen voor verwanten in de 1e graad: ouders, echtgenote of kinderen. In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een maandbrief is met de naam van de begunstigde. Bij onvoldoende saldo werd de maandbrief met voorrang uitbetaald. Betalingen op de maandbrief worden vermeld. De maandbrief was in het bezit van de begunstigde, zijn moeder: Neeltje Claasz

Hij is teruggekeerd met de Koning Karel de Derde, gebouwd in 1704 te Amsterdam in opdracht van de Delftse VOC kamer, vanuit Batavia op 01 jan 1711 en met een tussenstop in de Kaap - 13 feb tot 29 maart 1712 - en op 18 aug op Goeree aangekomen waar hij afmonsterde.
Aan boord van de Koning Karel was ook Andries Leenders - Schout bij Nacht van de return vloot.
Verdere gegevens ontbreken helaas en heb ik ook nog niet kunnen vinden.

Terug naar de index pagina

De Reigersdaal